ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Спiчкей Омелян Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 207671, 22.11.1996, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заст.голови правлiння Закарпатголовпостач займав посади: ст.майстер Хустського ДРСУ-92, зам начальника Хустського ДРСУ-92, начальник ППО, гл.iнженерУжгородської мiжгосп.дорожньо-будiвельн.органiзацiї, зам.нач.Закарпатснабзбут. Загальний стаж роботи - 44 роки.
6.1.8. Опис Права та обов'язки визначенi статутом Товариства. Здійснює функції згідно Статуту Товариства. Винагороду за звітний рік виплачено згідно штатного розпису , винагороду в натуральній формі не отримував. До кримінальної відповідальності не притягався. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


6.1.1. Посада Заступник Голови правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кирлик Iрина Федорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 046308, 17.09.2002, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** займала посади - бухгалтер, економiст-фiнансiст, нач.вiддiлу "Закарпатголовпостач", заст.голови Правлiння - начальник торгового комплексу ВАТ "Ужгородопторг". Загальний стаж роботи - 37 р.
6.1.8. Опис Здійснює функції віддповідно Статуту Товариства. Винагороду за звітний рік виплачено згідно штатного розпису , винагороду в натуральній формі не отримувала. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


6.1.1. Посада Член правління,головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Король Вiта Емерiхiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВР, 293324, 11.07.2007, Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1971
6.1.5. Освіта** середня-спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** займала посади: оператор ЕВМ Закарпатського управлiння обласної статистики, бухгалтер-економiст "Закарпатголовпостач", заст.головного бухгалтера "Ужгородопторг" .Загальних стаж роботи 22 роки.Займає посаду головного бухгалтера Товариства
6.1.8. Опис Головний бухгалтер Товариства. Здійснює функції згідно Статуту Товариства та посадової інструкції. Винагороду за виконання обов"язків члена правління не отримувала, в тому числі і в натуральній формі. До кримінальної відповідальності не притягалась. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Оплата праці згідно штатного розпису підприємства .


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Митричко Вiктор Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 552859, 04.12.1998, Мукачiвським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заст. Голови правлiння ВАТ "Ужгородопторг", загальний стаж роботи - 21рік.Посадова особа на iнших пiдприємствах не працює. На сьогоднiшнiй день працює на посадi Голови Наглядової ради ПрАТ "Ужгородоптторг"
6.1.8. Опис Здійснює функції згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Винагороду за виконання обов"язків Голови Наглядової ради, в тому числі і в натуральній формі не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шуфрич Iван Юлiєвич
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 066807, 29.12.1995, Ужгородськи МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1940
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 47
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор СП "Рокада" займав посади - заввiддiлом спортспоруд та мат.техн. постачання, гендиректор СП "Рокада", помiчник консультанта народного депутата України, голова Правлiння СП "Рокада", гендиректор СП "Рокада". Загальний стаж 54 роки.
6.1.8. Опис Здійснює функції згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. . Винагороду за виконання обов"язків Члена Наглядової ради, в тому числі і в натуральній формі не отримував. Пенсіонер, на інших підприємствах не працює.Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попова Лiля Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 435107, 24.02.1998, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Захiдно iнвестицiйна компанiя". Уповноважена особа акціонера ТОВ "Захiдно iнвестицiйна компанiя"/Мiсцезнаходження ТОВ "Захiдно iнвестицiйна компанiя" м.Ужгород, наб.Незалежностi,11
6.1.8. Опис Здійснює функції згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. . Винагороду за виконання обов"язків Члена Наглядової ради, в тому числі і в натуральній формі не отримувала. Уповноважена особа акціонера ТОВ "Захiдно iнвестицiйна компанiя".Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Строчик Вiкторiя Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 646747, 12.01.2000, Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** вища,Львiвський ТЕI, економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** iнженер 1 категорiї управлiння Закарпатголовопостач, займала посади - Ревiзор Райпо, продавець, завсекцiей №1 фiлiї Будинку меблiв м.Ужгорода, заст.голови кооперативу по комерцiї, товарознавець вiддiлу ресурсiв та оптової торгiвлi Закарпатголовпостач. Загальний стаж - 22 роки. Працює інженером у ВАТ"Ужгороддпторг"
6.1.8. Опис Здійснює функції згідно Статуту Товариства та Положення пр Ревізора. Винагороду за виконання функцій Ревізора Товариства не отримувала в тому числі і в натуральній формі.Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлінняСпiчкей Омелян IвановичВО, 207671, 22.11.1996, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi20.12.199616683.8024891668000
Заступник Голови правлінняКирлик Iрина ФедорiвнаВО, 046308, 17.09.2002, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi20.12.199616633.7910911663000
Член правління, Головний бухгалтерКороль Вiта ЕмерiхiвнаВР, 293324, 11.07.2007, Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi20.12.1996150.03419515000
Голова Наглядової радиМитричко Вiктор ПетровичВО, 552859, 04.12.1998, Мукачiвським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi20.12.199650.0113985000
Член Наглядової радиШуфрич Iван ЮлiєвичВО, 066807, 29.12.1995, Ужгородськи МВ УМВС України в Закарпатськiй областi20.12.1996440010.0305484400000
Член Наглядової ради (за дорученням)Попова Лiля ВасилiвнаВО, 435107, 24.02.1998, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi20.12.1996000000
Голова Ревiзiйної комiсiїСтрочик Вiкторiя IванiвнаВО, 646747, 12.01.2000, Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi20.12.1996150.03419515000
Усього 7766 17.703916 7766 0 0 0