ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ"Ужгородоптторг"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 88000
3.1.5. Область, район Закарпатська область, д/н
3.1.6. Населений пункт м.Ужгород
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Чурговича,2

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААБ № 576148
3.2.2. Дата державної реєстрації 28.06.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 46059.3
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 46059.3

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ"Комінвестбанк"
3.3.2. МФО банку 312248
3.3.3. Поточний рахунок 26000012000498
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
відсутній
3.3.5. МФО банку відсут
3.3.6. Поточний рахунок відсутній

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
51.90.0 Інші види оптової торгівлі
63.12.0 Складування
51.53.2 Оптова торгiвля будiвельними матерiалами

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Оптова торгівляПБ № 73160601.06.2011ДП м.Ужгород31.05.2012
Опис:
Інша інформація відсутня.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента