ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 377-70-16
Факс  (044) 279-10-78
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
Опис  Товариство здiйснило дематерiалiзацiю випуску акцiй. Укладено договiр з депозитарiєм ПАТ"НДУ"
 
Найменування  АФ "Iстина"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22094817
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, Ужгородський, 88000, с.Довге поле, вул.Хiмiкiв,14
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1830
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  24.02.2011
Міжміський код та телефон  80501329947
Факс  Дв
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Iнша iнформацiя вiдсутня.
 
Найменування  ПАТ"Комерцiйний iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  19355562
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, 88000, м.Ужгород, вул.Гойди ,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 493346
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.10.2009
Міжміський код та телефон  (0312) 61 98 30.
Факс  (0312) 61 98 30.
Вид діяльності  Дiяльнiсть зберiгача
Опис  Укладений договiр iз зберiгачем ПАТ"Комiнвестбанк"