ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя" 31535509 Україна, Закарпатська область, 88000, м.Ужгород, наб.Незалежностi,11 28.04.2005 19 625 44.7385220 19 625 0 0 0
ДАК"Укрресурси" 00036044 Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, Музейний провулок,12 28.04.2005 14 207 32.3872700 14 207 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Шуфрич Марiя Петрiвна № , виданий 11.12.2002 4 390 10.00775100000 4 390 0 0 0
Усього  38 222 87.1335430 38 222 0 0 0