ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правлiння Спiчкей Омелян Iванович ВО № 207671, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 22.11.1996 20.12.1996 191 0.43541700000 % 191 0 0 0
Заступник Голови правлiння Кирлик Iрина Федорiвна ВО № 046308, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 17.09.2002 20.12.1996 138 0.31459400000 % 138 0 0 0
Член правлiння,головний бухгалтер Король Вiта Емерiхiвна ВР № 293324, виданий Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi 11.07.2007 20.12.1996 15 0.03419500000 % 15 0 0 0
Голова Наглядової ради Митричко Вiктор Петрович ВО № 552859, виданий Мукачiвським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi 04.12.1998 20.12.1996 5 0.01139800000 % 5 0 0 0
Член Наглядової ради Шуфрич Iван Юлiєвич ВО № 066807, виданий Ужгородськи МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 29.12.1995 20.12.1996 10 0.02279700000 % 10 0 0 0
Член Наглядової ради (за дорученням) Попова Лiля Василiвна ВО № 435107, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 24.02.1998 20.12.1996 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Строчик Вiкторiя Iванiвна ВО № 646747, виданий Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi 12.01.2000 20.12.1996 15 0.03419500000 % 15 0 0 0
Усього   374 0.85259700000 % 374 0 0 0
Опис