ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 500.000  X X
Короткостроковий  25.11.2009  500.000  22.000  25.11.2011 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 0.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 549.000  X X
Усього зобов'язань X 1049.000  X X


Опис: Непогашена заборгованiсть за короткостроковими позиками банку станом на 31.12.2010 року склала 500,0 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть станом на 01.01.2011 року склала 1049,0 тис. грн.. Найбiльш питому вагу кредиторської поточної заборгованостi за станом 01.01.2011 року займає заборгованiсть за отриманi роботи, товари i матерiали 399,0 тис.грн., що складає 38,0 %.