ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 3 квартал 2015 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071,м.Київ,вул.Нижнiй Вал,17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 189650
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 044 591-04-04
Факс 044 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Укладений договiр з ПАТ"НДУ"


Найменування ПАТ"Комерцiйний iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19355562
Місцезнаходження 88000,м.Ужгород,вул.Гойди,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 493346
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (0312) 61 98 30
Факс (0312) 61 98 30
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
Опис Укладено договiр iз депозитарною установою ПАТ"Комiнвестбанк"