ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 23.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування ПАТ"Нацiональний депозитарiй
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001,м.Київ,вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 189650
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.08.2006
Міжміський код та телефон 044 279-65-40
Факс 044 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Укладений договiр з ПАТ"НДУ"


Найменування ПАТ"Комерцiйний iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19355562
Місцезнаходження 88000,м.Ужгород,вул.Гойди,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 493346
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (0312) 61 98 30
Факс (0312) 61 98 30
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис Укладено договiр iз депозитарною установою ПАТ"Комiнвестбанк"