ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 23.10.2013

Звіт за 3 квартал 2013 року

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування ПАТ"Комерцiйний iнвестицiйний банк"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19355562
Місцезнаходження м.Ужгород.вул.Гойди,10
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №493346
Дата видачі ліцензії 15.10.2009
Міжміський код та телефон (0312)61-98-30
Факс (0312)61-98-30
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис Укладений Договiр №02-09/10-787 вiд 15.06.2011 р.


Найменування ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження м.Київ,вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №189650
Дата видачі ліцензії 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)279-10-78
Факс (044)279-10-78
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис Укладений договiр на обслуговування.