ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 4 квартал 2012 року

Основні відомості про випущені акції (за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій 07.06.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 25I07I1I11
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Закарпатське ТУ ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук) 43866
Кількість простих акцій на пред'явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 1.05
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 0
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 14207