ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 4 квартал 2012 року

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Звiт за 4 кв.2012 р. не складався вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.